Přihlášení uživatele
Obchodní jméno společnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
č. spis. zn.:
Statutární zástupce:
Osoby odpovědné za jednání ve smluvních záležitostech a k podpisu smluv a dodatků:
Jméno:
Pozice:
Tel. číslo:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a provozních:
Jméno:
Pozice:
Tel. číslo:
E-mail:
Termín zahájení poskytování služby: (ve formátu dd.mm.rrrr)
Všechny položky formuláře jsou povinné. V případě dotazů se obraťte na tel. 267 911 660 nebo 602 533 663. Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s provozními podmínkami portálu PATROLCONTROL.